osde osde
Europejski Fundusz Społeczny
Aktualności
O projekcie
Dla Kandydatów i Uczestników
Do pobrania
Biuro projektu i kontakt z zespołem
Galerie

OSDE na Facebooku

2015.02.09. UWAGA studenci II roku II stopnia Ochrony środowiska i Chemii (wszystkie specjalności) – uczestnicy projektu OSDE - biorący udział w szkoleniu SZS!
Informujemy, że 13 lutego 2015 r. rozpoczyna się szkolenie z zakresu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem 
(grafik_Ochrona)
(grafik_Chemia). Podział na grupy został wywieszony na tablicy ogłoszeń projektu.
Zajęcia odbywać się będą w hotelu Lokomotiva przy ul. Północnej 28c w Lublinie
(mapa).

Grupy chemia 4 i 5 - zajęcia odbywać się będą w okresie 1.03.-15.05.2015 r., szczegółowy harmonogram i miejsce szkolenia zostaną podane po podpisaniu umowy z Wykonawcą szkolenia w dodatkowych grupach.
                                                                                                               Zapraszamy na szkolenie!

2015.02.09. UWAGA studenci kierunków OCHRONA ŚRODOWISKA i CHEMIA (wszystkie specjalności)!
Do 18 lutego 2015 r. (środa) trwa rekrutacja uzupełniająca na Trening
technik pracy umysłowej i metod uczenia się (TTPU). Zajęcia te mają na celu zdobywanie i doskonalenie m.in. następujących umiejętności: szybkie czytanie,
szybkie i skuteczne notowanie, efektywne zapamiętywanie materiału, samomotywacja, twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów, autoprezentacja, praca w grupie.
Zajęcia TTPU realizowane są w formie treningu, w trzech kameralnych, 10-osobowych grupach, z wykorzystaniem metod aktywizujących. Prowadzone są przez trenerów umiejętności poznawczych
(GRAFIK).
Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w Biurze Projektu - p. 545 (duża chemia).

                                                                                                       Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


2015.01.23. UWAGA studenci kierunków OCHRONA ŚRODOWISKA i CHEMIA (wszystkie specjalności)!
Do 30 stycznia 2015 r. trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu OSDE.
W zakładce "Dla kandydatów i uczestników" oraz Biurze Projektu dostępne są formularze zgłoszeniowe, wypełnione należy składać w Biurze Projektu - p. 545 (duża chemia).
                                                                                                         Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie!

2015.01.22. Uwaga studenci I stopnia Ochrony Środowiska i Chemii! AKTUALIZACJA - grafik szkoleń!
Informujemy, że startuje rekrutacja na Trening technik pracy umysłowej i metod uczenia się (TTPU). Zajęcia te mają na celu zdobywanie i doskonalenie następujących umiejętności:
- szybkie czytanie
- szybkie i skuteczne notowanie
- efektywne zapamiętywanie materiału
- samomotywacja
- twórcze myślenie i rozwiązywanie problemów
- autoprezentacja
- praca w grupie.

Zajęcia TTPU realizowane są w formie treningu, w trzech kameralnych, 10-osobowych grupach, z wykorzystaniem metod aktywizujących. Prowadzić je będą trenerzy umiejętności poznawczych (GRAFIK).
Formularze zgłoszeniowe (pdf) należy składać w biurze projektu (p. 545) w dniach 19-30 stycznia 2015 r. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z kryteriami zawartymi w Regulaminie Projektu. Pierwszeństwo udziału mają studenci I roku I stopnia Ochrony Środowiska i Chemii (wszystkich specjalności).
                                                                                    Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

2015.01.09. Uwaga studenci II roku II stopnia Ochrony środowiska i Chemii (wszystkie specjalności) – uczestnicy projektu OSDE!
Ogłaszamy rekrutację na Szkolenie z zakresu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem. Zajęcia odbywać się będą w weekendy, po zimowej sesji egzaminacyjnej, szczegółowy harmonogram ogłosimy w terminie późniejszym.

Dla studentów kierunku chemia przewidziano następujące moduły:

1. Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 (jakość), ISO 14001 i EMAS (środowisko), ISO 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007 (bezpieczeństwo i higiena pracy)
2. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z ISO 17025:2005
3. Opracowanie księgi jakości i księgi procedur zgodne z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymogami PCA

Dla studentów kierunku ochrona środowiska przewidziano następujące moduły:

1. Pełnomocnik zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001 (jakość), ISO 14001 i EMAS (środowisko), ISO 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007 (bezpieczeństwo i higiena pracy)
2. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnego z ISO 17025:2005
3. Auditor wewnętrzny systemów zarządzania środowiskiem zgodnego z ISO 14001:2004 oraz EMAS

Formularze zgłoszeniowe (pdf) należy składać w biurze projektu (pokój 545) do 23 stycznia 2014 r. Ilość miejsc ograniczona. O kwalifikacji do grupy decyduje miejsce na liście rankingowej.
                                                                                           Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

2014.12.22. Przerwa w pracy Biura Projektu do dnia 7 stycznia 2015 r. 

osde osde