osde osde
Europejski Fundusz Społeczny
Aktualności
O projekcie
Dla Kandydatów i Uczestników
Do pobrania
Biuro projektu i kontakt z zespołem
Galerie

OSDE na Facebooku

2015.01.05. W dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (Hotel Piastowski) odbędzie się Konferencja podsumowująca Projekt „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce” (program). Udział w Konferencji jest bezpłatny - organizatorzy zapewniają: transport, wyżywienie, nocleg.
Wyjazd uczestników Konferencji 15 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 spod Biblioteki Głównej UMCS. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 15 min. wcześniej.

2015.05.29. Uwaga uczestnicy projektu OSDE - studenci i absolwenci kierunków Ochrona Środowiska i Chemia!
Prowadzona jest rekrutacja na udział w Konferencji podsumowującej Projekt „Od studenta do eksperta – ochrona środowiska w praktyce”. Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą (Hotel Piastowski). Udział w Konferencji jest bezpłatny - organizatorzy zapewniają: transport, wyżywienie, nocleg. Formularze rekrutacyjne (pdf) należy składać w biurze projektu w dniach 29 maja – 5 czerwca 2015 r.
O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłaszać mogą się uczestnicy projektu oraz absolwenci, którzy czynnie uczestniczyli w Projekcie, tzn. brali udział przynajmniej w jednym szkoleniu, otrzymali stypendium, uczestniczyli w wyjeździe, w praktykach.
                                                                                    Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

2015.05.13. Uwaga studenci kierunku Chemia - wszystkie specjalności!
Ostatnie 3 wolne miejsca na wyjazd do zakładów przemysłowych stosujących nowoczesne technologie chemiczne. W tym roku przewidziany został wyjazd m.in. do Rafinerii Nafty Jedlicze i Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce k/Krosna. Wyjazd odbędzie się w dniach 20-22 maja 2015 r. 
Organizatorzy zapewniają transport, nocleg, wyżywienie oraz bilety wstępu do muzeum.
Formularze rekrutacyjne
(pdf) należy składać w biurze projektu (budynek Dużej Chemii, pokój 545) do 15 maja 2015 r.  (piątek).
                                                                                   Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


2015.04.10. UWAGA studenci biorący udział w zajęciach terenowych - grupa CHEMIA!
Spotkania przed wyjazdem (7-10.05.2015 r.) na zajęcia terenowe z zakresu fizykochemicznych badań stanu środowiska w dolinach rzecznych, siedlisk i rozpoznawania gatunków chronionych odbędą się:
- we wtorek (5 maja 2015) w godzinach 15.30-18.00 w sali 444 – wykład i spotkanie z ekspertami biorącymi udział w wyjeździe (ornitologiem i botanikiem), test wstępny przed wyjazdem;
- w środę (6 maja 2015) w godzinach 18.00-20.00 w dużej auli A – spotkanie organizacyjne, wydanie sprzętu; OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
Spotkania organizowane są wyłącznie dla osób zakwalifikowanych na listę podstawową. Spotkania są obowiązkowe. W przypadku braku możliwości stawienia się na spotkaniach prosimy o kontakt z dr Adamem Lesiukiem (pokój 425, tel. 81 - 537 55 72).


2015.04.17. UWAGA studenci biorący udział w wyjeździe do zakładów kosmetycznych 22-24 kwietnia 2015 r.!
Zmiana terminu spotkania organizacyjnego! - dnia 20 kwietnia 2015 r. o godz. 17.00 w sali 435. Obecność obowiązkowa!

2015.04.10. Uwaga studenci kierunku Ochrona Środowiska – uczestnicy projektu OSDE!
Informujemy, że
zwolniły się 2 miejsca na wyjazd na zajęcia terenowe w terminie 16-19.04.2015.
Zajęcia te dotyczą fizykochemicznych badań stanu środowiska w dolinach rzecznych, siedlisk i rozpoznawania gatunków chronionych. Trwają 5 dni, na które składają się: wstępne spotkanie teoretyczno-organizacyjne, 4-dniowy wyjazd terenowy oraz 1-dniowa analiza pobranych próbek w laboratorium, po powrocie (więcej informacji tutaj).
Formularze rekrutacyjne (
pdf) należy składać w biurze projektu (budynek Dużej Chemii, pokój 545) w dniach 10-14 kwietnia 2015 r.
W wyjeździe mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy projektu, także z kierunku Chemia (wszystkie specjalności), którzy nie uczestniczyli dotychczas w zajęciach terenowych.
                                                                                         Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


2015.04.10. UWAGA studenci biorący udział w zajęciach terenowych - grupa Ochrona Środowiska!
Informujemy, iż spotkania przed wyjazdem (16-19.04.2015 r.) na zajęcia terenowe z zakresu fizykochemicznych badań stanu środowiska w dolinach rzecznych, siedlisk i rozpoznawania gatunków chronionych odbędą się:
- we wtorek (14 kwietnia 2015) w godzinach 15.30-18.00 w sali 444 – wykład i spotkanie z ekspertami biorącymi udział w wyjeździe (ornitologiem i botanikiem), test wstępny przed wyjazdem;
- w środę (15 kwietnia) w godzinach 18-20.00 w dużej auli A – spotkanie organizacyjne, wydanie sprzętu, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!
Spotkania organizowane są wyłącznie dla osób zakwalifikowanych na listę podstawową. Spotkania są obowiązkowe. W przypadku braku możliwości stawienia się na spotkaniach prosimy o kontakt z dr Adamem Lesiukiem (pokój 425, tel. 81 - 537 55 72).

2015.03.12. UWAGA studenci II roku Chemii – uczestnicy projektu OSDE - biorący udział w szkoleniu SZS! UWAGA zmiana godzin szkolenia grupa 4 13-15 marca 2015 r.
Informujemy, że 13 marca 2015 r. rozpoczyna się szkolenie z zakresu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem dla grupy 4, grupa 5 rozpoczyna zajęcia 27 marca 2015 r. (
terminarz).  Podział na grupy został wywieszony na tablicy ogłoszeń projektu.
Zajęcia odbywać się będą w hotelu LOGOS przy ul. Akademickiej 4 w Lublinie (Dom Nauczyciela).
                                                                                                               Zapraszamy na szkolenie!


2015.03.09. Uwaga studenci kierunku Chemia, sp. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków – uczestnicy projektu OSDE!
Rozpoczynamy rekrutację na udział w wycieczce technicznej do zakładów przemysłowych stosujących nowoczesne technologie. W tym roku przewidziany został wyjazd m.in. do OCEANIC S.A. - lidera polskiego rynku kosmetycznego.
Wyjazd odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia 2015 r. Organizatorzy zapewniają transport, nocleg oraz wyżywienie. O szczegółach wyjazdu poinformujemy w terminie późniejszym.
Formularze zgłoszeniowe
(pdf) należy składać w biurze projektu (budynek Dużej Chemii, pokój 545) do 13 marca 2015 r. O kwalifikacji do grupy decyduje miejsce na liście rankingowej. Pierwszeństwo wyjazdu mają studenci III roku.
                                                                                         Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


2015.03.06. Uwaga studenci I roku II stopnia kierunków Ochrona Środowiska i Chemia – uczestnicy projektu OSDE!
Startuje rekrutacja na zajęcia terenowe z zakresu fizykochemicznych badań stanu środowiska w dolinach rzecznych, siedlisk i rozpoznawania gatunków chronionych. Zajęcia trwają 5 dni, na które składają się: wstępne spotkanie teoretyczno-organizacyjne, 4-dniowy wyjazd terenowy oraz 1-dniowa analiza pobranych próbek w laboratorium, po powrocie (więcej informacji
tutaj). Planowane terminy wyjazdów:
Grupa I – studenci kierunku Ochrona Środowiska – 16-19.04.2015 r.
Grupa II – studenci kierunku Chemia – 7-10.05.2015 r.
O szczegółach wyjazdów poinformujemy w terminie późniejszym. Formularze rekrutacyjne (
pdf) należy składać w biurze projektu (budynek Dużej Chemii, pokój 545) w dniach 9-13 marca 2015 r. O kwalifikacji do grupy decyduje miejsce na liście rankingowej.
                                                                                          Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


2015.02.09. UWAGA studenci II roku II stopnia Ochrony środowiska i Chemii (wszystkie specjalności) – uczestnicy projektu OSDE - biorący udział w szkoleniu SZS!
Informujemy, że 13 lutego 2015 r. rozpoczyna się szkolenie z zakresu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskiem 
(grafik_Ochrona)
(grafik_Chemia). Podział na grupy został wywieszony na tablicy ogłoszeń projektu.
Zajęcia odbywać się będą w hotelu Lokomotiva przy ul. Północnej 28c w Lublinie
(mapa).

Grupy chemia 4 i 5 - zajęcia odbywać się będą w okresie 1.03.-15.05.2015 r., szczegółowy harmonogram i miejsce szkolenia zostaną podane po podpisaniu umowy z Wykonawcą szkolenia w dodatkowych grupach.
                                                                                                               Zapraszamy na szkolenie!

osde osde