osde osde
Europejski Fundusz Społeczny
Aktualności
O projekcie
Dla Kandydatów i Uczestników
Do pobrania
Biuro projektu i kontakt z zespołem
Galerie

OSDE na Facebooku

2014.12.05. UWAGA studenci II stopnia kierunku Ochrona Środowiska! ZMIANA GODZIN SZKOLENIA!
Informujemy, że szkolenie: „Stosowanie i interpretacja wymogów ochrony środowiska w administracji i przedsiębiorstwie z zakresów: ochrony powietrza, gospodarki odpadami opłat środowiskowych, decyzji środowiskowych oraz procedur kontrolnych i monitoringu środowiska”
odbywać się będzie w następujących terminach:
2014.11.22. (sobota) godz. 9.00-15.00 sala 237
2014.11.23. (niedziela) godz. 9.00-15.00 sala 237

2014.11.29. (sobota) godz. 9.00-15.00 sala 237
2014.11.30. (niedziela) godz. 9.00-15.00 sala 237

2014.12.06. (sobota) godz. 8.00-15.00 sala 538    ZMIANA NUMERU SALI!      ZMIANA GODZIN SZKOLENIA!
                                                                                                                   Zapraszamy na szkolenie!

2014.11.18. UWAGA studenci II stopnia Chemii!
Informujemy, że
szkolenie: „Stosowanie wymogów bezpieczeństwa chemicznego w zakresie Rozporządzenia REACH” oraz „Transport materiałów niebezpiecznych ADR” odbywać się będzie w następujących terminach:
GRUPA 1
2014.11.21. (piątek) godz. 16.00-19.00 sala 444
2014.11.22. (sobota) godz. 9.00-17.00 sala 444
2014.11.23. (niedziela) godz. 9.00-17.00 sala 444
2014.11.29. (sobota) godz. 9.00-16.00 sala 435

GRUPA 2
2014.11.28. (piątek) godz. 16.00-19.00 sala 444
2014.11.29. (sobota) godz. 9.00-17.00 sala 444
2014.11.30. (niedziela) godz. 9.00-17.00 sala 444
2014.12.06. (sobota) godz. 9.00-16.00 sala 435
GRUPA 3
2014.12.05. (piątek) godz. 16.00-19.00 sala 444
2014.12.06. (sobota) godz. 9.00-17.00 sala 444
2014.12.07. (niedziela) godz. 9.00-17.00 sala 444
2014.12.13. (sobota) godz. 9.00-16.00 sala 444

                                                                                                                   Zapraszamy na szkolenie!

2014.11.17. UWAGA studenci!
Biuro Projektu mieści się w pok. 545 (Vp. budynek Dużej Chemii).
                                                                                                                                   Zapraszamy!

2014.10.24. UWAGA studenci II stopnia kierunku Ochrona Środowiska!
Startuje rekrutacja na szkolenie: „Stosowanie i interpretacja wymogów ochrony środowiska w administracji i przedsiębiorstwie z zakresów: ochrony powietrza, gospodarki odpadami opłat środowiskowych, decyzji środowiskowych oraz procedur kontrolnych i monitoringu środowiska”. Łączny wymiar zajęć - 30 godzin,
(grafik i tematyka szkolenia). Formularze zgłoszeniowe (pdf) należy składać w biurze projektu (pokój 425) do 31 października 2014 r. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału mają studenci II roku II stopnia. O kwalifikacji do grupy decyduje miejsce na liście rankingowej.
                                                                                         Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

2014.10.24. UWAGA studenci II stopnia kierunku chemia (wszystkich specjalności)!
Startuje rekrutacja na szkolenie: „Stosowanie wymogów bezpieczeństwa chemicznego w zakresie Rozporządzenia REACH” oraz „Transport materiałów niebezpiecznych ADR”. Łączny wymiar zajęć - 30 godzin, (
grafik i tematyka szkolenia). Formularze zgłoszeniowe (pdf) należy składać w biurze projektu (pokój 425) do 31 października 2014 r. Ilość miejsc ograniczona. Pierwszeństwo udziału mają studenci II roku II stopnia. O kwalifikacji do grupy decyduje miejsce na liście rankingowej.
                                                                                          Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

2014.10.24. UWAGA studenci!
Na tablicy ogłoszeń projektu (obok drzwi wejściowych do p. 425) wywieszone zostały listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz na zajęcia wyrównawcze. Listy osób, które otrzymały stypendium zostaną ogłoszone na początku listopada.

2014.10.21. UWAGA studenci I roku Chemii biorący udział w zajęciach wyrównawczych z chemii lub matematyki!
Zajęcia wyrównawcze z chemii
(w wymiarze 30 godz.) odbywać się będą w poniedziałki, od 27 października 2014 r., w godz. 16.00-19.15 w sali 21 ("mała chemia") (grafik).
Zajęcia
wyrównawcze z matematyki (w wymiarze 30 godz.) odbywać się będą w poniedziałki, od 27 października 2014 r., w godz. 15.30-18.45 w sali 237 ("duża chemia") (

osde osde