osde osde
Europejski Fundusz Społeczny
Aktualności
O projekcie
Dla Kandydatów i Uczestników
Do pobrania
Biuro projektu i kontakt z zespołem
Galerie

OSDE na Facebooku

2014.04.09. Uwaga studenci biorący udział w zajęciach terenowych - grupa Ochrona Środowiska!
Informujemy, iż DRUGIE spotkanie informacyjne przed wyjazdem (25-28.04.2014 r.) na zajęcia terenowe z zakresu fizykochemicznych badań stanu środowiska w dolinach rzecznych, siedlisk i rozpoznawania gatunków chronionych odbędzie się we czwartek (10 kwietnia 2014 r.) w godz. 16.30 w sali 435.
Spotkanie organizowane jest wyłącznie dla osób zakwalifikowanych na listę podstawową.
Spotkanie jest obowiązkowe.


2014.04.09.  Uwaga studenci, którzy wyjeżdżają na wyjazdy w ramach projektu!
Ubezpieczenie NNW -
Studenci, którzy wyjeżdżają na wyjazdy w ramach projektu, a ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków w innych miejscach niż UMCS, proszeni są o podanie numeru polisy i daty polisy potwierdzającej ubezpieczenie NNW.

W przypadku osób, które nie są obecnie nigdzie ubezpieczone, przed wyjazdem MUSZĄ KONIECZNIE się ubezpieczyć.
Ubezpieczenie NNW można wykupić w Samorządzie Studentów lub u innego ubezpieczyciela.
Informacje odnośnie ubezpieczenia NNW  można uzyskać na stronie https://umcs.lublin.pl/news.php?nid=6309 lub bezpośrednio w siedzibie Samorządu w DS „BABILON” pokój nr 4.

2014.04.04. Uwaga studenci kierunku Chemia - biorący udział w wycieczce technicznej "do Gdańska"!
Wyjazd odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2014 r.
W programie (program_pdf) przewidziano m.in. zwiedzanie "Reckit-Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o.", Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA, OCEANIC S.A. Organizatorzy zapewniają transport, nocleg oraz wyżywienie. Studenci uczestniczący w wyjeździe muszą posiadać ważne ubezpieczenie NNW.

Informujemy, iż spotkanie informacyjne przed wyjazdem odbędzie się w czwartek (10 kwietnia 2014 r.) o godz. 16.00  w sali 121. Spotkanie organizowane jest wyłącznie dla osób zakwalifikowanych na listę podstawową.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie drogą mailową na adres: dorota.walachnia@poczta.umcs.lublin.pl, telefonicznie  lub osobiście w Biurze Projektu pokój 545.

2014.04.03.
Uwaga studenci kierunku Chemia – biorący udział w wycieczce technicznej "Krosno/Jedlicze"!
Zmiana terminu wycieczki!
Wyjazd odbędzie się w dniach 21-23 maja 2014 r.

2014.03.28. Uwaga studenci biorący udział w zajęciach terenowych - grupa Ochrona Środowiska!
Informujemy, iż spotkanie informacyjne przed wyjazdem (25-28.04.2014 r.) na zajęcia terenowe z zakresu fizykochemicznych badań stanu środowiska w dolinach rzecznych, siedlisk i rozpoznawania gatunków chronionych odbędzie się we wtorek (1 kwietnia 2014 r.) w godz. 16.30 - 18.00 w sali 444.
Spotkanie organizowane jest wyłącznie dla osób zakwalifikowanych na listę podstawową.
Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie drogą mailową na adres: dorota.walachnia@poczta.umcs.lublin.pl, telefonicznie +48 81 537 55 20 lub osobiście w Biurze Projektu pokój 545.

2014.03.18. Uwaga studenci kierunku Chemia – uczestnicy projektu OSDE!
Przedłużamy rekrutację na udział w wycieczce do zakładów przemysłowych stosujących nowoczesne technologie chemiczne. W tym roku przewidziany został wyjazd m.in. do Rafinerii Nafty Jedlicze i Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce k/Krosna.
               Wyjazd odbędzie się w dniach 15-17 maja 2014 r.
Organizatorzy zapewniają transport, nocleg, wyżywienie oraz bilety wstępu do muzeum. O szczegółach wyjazdu poinformujemy w terminie późniejszym.
Formularze rekrutacyjne (
formularz) należy składać w biurze projektu (pokój 545) do 31 marca 2014 r. O kwalifikacji do grupy decyduje miejsce na liście rankingowej. Pierwszeństwo wyjazdu mają studenci III roku.
                                                                                                Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


2
014.03.11. Uwaga studenci I roku II stopnia kierunków Ochrona Środowiska i Chemia – uczestnicy projektu OSDE!
Trwa rekrutacja na zajęcia terenowe z zakresu fizykochemicznych badań stanu środowiska w dolinach rzecznych, siedlisk i rozpoznawania gatunków chronionych. Zajęcia trwają 5 dni, na które składają się: wstępne spotkanie teoretyczno-organizacyjne, 4-dniowy wyjazd terenowy oraz 1-dniowa analiza pobranych próbek w laboratorium, po powrocie (więcej informacji tutaj).
Planowane terminy wyjazdów:
    Grupa I – studenci kierunku Ochrona Środowiska – 25-28.04.2014 r.
    Grupa II – studenci kierunku Chemia – 15-18.05.2014 r.
O szczegółach wyjazdów poinformujemy w terminie późniejszym.
Formularze rekrutacyjne (
formularz) należy składać w biurze projektu (pokój 545) do 12 marca 2014 r. O kwalifikacji do grupy decyduje miejsce na liście rankingowej.
                                                                                        Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


osde osde